in

10.fi kysyi sponsoroinnista, näin urheiluyhteisö ja markkinoijat vastasivat

Urheilumarkkinointi- ja sponsorointi tutkimus

Sponsorointi mielletään markkinoinniksi ja suhdetoiminnaksi, mittaaminen ja osaamisen puute aiheuttavat päänvaivaa.

10.fi:n ajatuksena on kehittää suomalaista sponsorointia ja urheilumarkkinointia tarjoamalla foorumin haastatteluille, blogikirjoituksille ja tutkitulle tiedolle. Ennen sivuston avaamista käynnistimme kyselyn alan kotimaisille toimijoille. Tässä kyselyn tulokset.

Kyselyyn tuli 109 vastausta. Vastaajat edustivat melko hyvin sponsorointi- ja urheilumarkkinointikentän eri osapuolia: Eniten vastaajien joukossa oli markkinoijia ja sponsoreita (44 %). Seuraavaksi eniten kyselyyn vastasivat lajiliittojen ja muun urheiluyhteisön edustajat (17 %), managerit (16 %) sekä urheiluseurojen edustajat (11 %). Urheilijoita vastaajien joukossa oli vain muutamia (3 %). Noin kymmenesosa vastaajista määritteli itsensä muuksi kuin edellä mainituiksi.


Sponsorointi on markkinointia ja suhdetoimintaa, mittaaminen unohtuu

Halusimme selvittää 10.fi:n ensimmäisellä kyselyllä etenkin sitä, millaiseksi toiminnaksi suomalainen urheiluyhteisö mieltää sponsoroinnin ja urheilumarkkinoinnin. Meitä kiinnosti, kokevatko vastaajat niiden olevan enemmän markkinointia, suhdetoimintaa vai urheilun edistämistä.


Vastaajista lähes 90 % kokee sponsoroinnin olevan markkinointia, ja 75 % mieltää sen myös suhdetoiminnaksi, suurempi osa kuin urheilun edistämiseksi (73 %). 

Markkinointi- ja suhdetoimintakeskeisyyteen nähden sponsoroinnin mittaaminen on kuitenkin vähäisempää. 27 % vastaajista kertoi, että ei ole mitannut sponsorointia millään tavalla. Suosituimmiksi mittareiksi koettiin sosiaalisen median tarjoamat luvut sekä yrityksen mielikuva ja tunnettuus. 

Mielenkiintoista oli, että vaikka kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista piti sponsorointia urheilun edistämisenä, vain yksi neljännes on käyttänyt urheilumenestystä sponsoroinnin mittarina.


Sponsoroinnin kasvuun uskotaan, haasteena osaaminen

Mittaamisen vaikeus korostui myös kysyttäessä sponsoroinnin suurimpia haasteita Suomessa. Merkittävimmiksi haasteiksi vastaajat nostivat sponsorointiin liittyvän osaamisen (62 %), resurssit (52 %) sekä sponsoroinnin tehon mittaamisen (52 %). Urheilun maineriskejä taas ei koettu merkittäväksi haasteeksi vastaajien keskuudessa. Avoimissa vastauksissa haasteiksi nostettiin myös mielenkiintoisten sponsorointikohteiden puuttuminen sekä luovien toteutusten puute. Muutamakin vastaaja toivoi, että sponsorointi olisi kekseliäämpää eikä vain logonäkyvyyttä.


Haasteista huolimatta vastaajat uskovat sponsoroinnin tulevaisuuteen. Puolet vastaajista uskoi sponsoroinnin määrän kasvavan hieman (44 %) tai runsaasti (6 %), ja vain muutama prosentti uskoi sponsoroinnin määrän laskuun.


Aikuisten huippu-urheilu vetää eniten, myös tapahtumat kiinnostavat

Halusimme myös kartoittaa sitä, mihin alan toimijat toivoisivat sponsorointipanostusten suuntautuvan. Eniten panostuksia toivottiin aikuisten huippu-urheiluun, toiseksi eniten urheilutapahtumiin. Lasten ja nuorten kohdalla liikunta koettiin hieman huippu-urheilua kiinnostavammaksi sponsorointikohteeksi. Aikuisten liikuntaan panostuksia suunnattaisiin vähemmän. Avoimissa vastauksissa esille nostettiin useammassakin vastauksessa e-sports.


Kyselyyn vastanneet jakoivat kanssamme myös valtavasti vinkkejä niin suurten kuin hieman pienempien markkinoijien kiinnostavista sponsorointiteoista sekä aiheita, joista haluaisivat lukea lisää. Tartuimme haasteeseen: helpoiten saat tiedon uusista sisällöistä tilaamalla viikkokirjeemme ja seuraamalla meitä Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.


Teksti ja graafit: Lotta Heikkeri

Sponsoroinnin trendit

Sponsoroinnin ja urheilumarkkinoinnin trendit 2020

sponsorointi ja urheilumarkkinointi

10.fi on avattu!