Mitä tietoa keräämme ja miksi?

10 Sports Marketing Hubin sivustot (10.fi, 10.team ja erilaiset kampanjasivut)  keräävät tietoa muun muassa Google Analyticsin avulla, jotta osaisimme tehdä sivustoista ja niiden sisällöistä entistä parempia. Tätä tietoa ei voi yhdistää sinuun, joten olet meille vain yksi kasvoton kävijä muiden joukossa.

Jos haluat tilata uutiskirjeen, varata tapaamisen, ostaa tuotteistuksen tai jättää meille yhteydenottopyynnön lomakkeen tai chatbottimme Bottisen kautta, tarvitsemme luonnollisesti sinulta yhteystietosi. Näitä tietoja käsittelemme huolellisesti ja lain vaatimalla tavalla.

10 Sports Marketing Hubin uutiskirjeen tilaajana saat meiltä välillä postia urheilumarkkinoinnin uutisiin sekä 10.fi:n tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Lupaamme kuitenkin olla pommittamatta sinua yötä päivää tai tuputtamatta ärsyttäviä mainoksia. Ja voit milloin tahansa poistua postituslistaltamme.

Bottimme kanssa rupatelleiden, lomakkeen täyttäneiden, Hubiin liittyneiden ja tilauksia tehneiden tiedot tallennetaan asiakasrekisteriimme, jotta pystymme toteuttamaan lupauksemme: kumppanuuksien etsimisen ja uusien menestystarinoiden käynnistämisen. Jos olet tilannut kumppanimme tuotteistuksia tai pyytänyt saada niistä lisätietoja, voimme luovuttaa tietosi tälle kumppanille. Rekisteri- ja tietosuojaseloste


1. Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  Laadittu 23.09.2019. Viimeisin muutos 6.9.2021.

2. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste koskee kaikkia 10 Sports Marketing Hubin ylläpitämiä sivustoja, joihin kuuluvat 10.fi, 10.team ja 10sportsmarketinghub.com sekä erilaiset kampanjasivut.

Osallistuaksesi keskusteluun taikka ottaaksesi yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella tai muuta kautta, tilataksesi uutiskirjeen tai palvelun tai osallistuaksesi kilpailuihin sinun tulee hyväksyä tässä selosteessa kuvatut tiedonkeruun ja -säilyttämisen tavat.

3. Rekisteriä pitää 10 Sports Marketing Hub Oy.

4. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Erkko Simsiö, [email protected]

5. 10 Sports Marketing Hubin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus tietojen luovutukselle kohdassa 2. kuvatulla tavalla. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sidosryhmiin, kuten lukijoihin, uutiskirjeen tilaajiin, kilpailuihin osallistuneisiin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

6. 10 Sports Marketing Hub tallentaa ja säilyttää seuraavia tietoja: verkkosivujen käytöstä havaittavaa, sidosryhmien kuten lukijoiden tai yhteistyökumppanien itsensä antamaa sekä analytiikan avulla johdettavaa tietoa sekä evästetietoa (mm. Google Analytics, Facebook Pixel). 

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot ja muut yhteistyösuhteeseen liittyvät tiedot. Verkkosivun evästetietoja säilytetään 26 kk, minkä jälkeen tiedot tuhotaan.

7. Luovutamme henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Voimme siirtää tai luovuttaa tietojasi myös yhteistyökumppaneillemme suostumuksellasi tai silloin, kun tietojen luovuttaminen on osa palvelua, jossa kumppanimme markkinoi omia ja kolmannen osapuolen tuotteistuksia. Siirrämme tietosi esimerkiksi urheiluseuralle, jonka kumppanituotteistuksista olet ollut kiinnostunut tai joista olet pyytänyt lisätietoa.

Tilatessasi yhteistyökumppaniemme tuotteistuksia palvelumme välityksellä voimme luovuttaa saamamme henkilötiedot sille vastuulliselle kumppanille, jonka palveluita olet tilannut ja jonka kanssa asiakassuhde syntyy.

Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen tapahtuu aina lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, minkä jälkeen 10 Sports Marketing Hub ei voi valvoa toisen rekisterinpitäjän toimintaa. Tämä tarkoittaa niiden käsittelyn olevan sen kumppanimme vastuulla, jolle tiedot on siirretty tai luovutettu.
 
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

8. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joille kyseinen toiminta kuuluu.

9. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10.  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).