Näin budjetoit urheilukumppanuudet
in

Opas: Urheilu markkinointimixissä – näin budjetoit urheilukumppanuudet osaksi markkinoinnin jatkuvaa tekemistä

Urheilussa kilpailu on kovaa. On pysyttävä kilpakumppanien edellä, kokeiltava uusia asioita ja ylitettävä itsensä joka kerta tuloksen tekemiseksi. Sama koskee myös markkinoijaa omassa kilpailussaan, ja siksi urheilu ja markkinointi sopivat niin hyvin yhteen.

Tässä oppaassa kerromme:

👉 miksi urheilu ja urheilullinen vaikuttajamarkkinointi kannattaa ottaa osaksi markkinointimixiä

👉 millaisiin käyttötarkoituksiin urheilukumppanuuksia kannattaa hyödyntää

👉 kuinka tavoitteellinen markkinoija budjetoi urheilun osaksi jatkuvaa markkinoinnin tekemistä.

1. Urheilumarkkinointi kasvaa ja ammattimaistuu

Urheilu tarjoaa markkinoijalle tehokkaan keinon kasvattaa bränditunnettuutta ja olla mukana ostopolun eri vaiheissa digitaalisissa kanavissa. Urheilijat ovat tutkitusti tehokkaita somevaikuttajia, jotka sitouttavat yleisönsä poikkeuksellisen vahvasti. Yhä useampi seura ja liiga tarjoaa digitaalisia tuotteistuksia, joilla yritykset pääsevät kiinni kiinnostaviin yleisöihin ympäri vuoden.

Urheilun mahdollisuudet on jo huomattu maailmalla. Sekä urheilubisneksen että sponsoroinnin globaalit markkinat kasvavat lähes kaksinumeroisin luvuin joka vuosi. Vuonna 2019 maailman sponsorimarkkinan koko oli noin 45 miljardia euroa, kun vuonna 2027 sen arvioidaan olevan jo 67 miljardia euroa (Reportcrux).

Sponsorointi myös ammattimaistuu: se nivotaan yhä tiukemmin osaksi markkinoinnin laajempaa kokonaisuutta, sille asetetaan selkeitä liiketoiminnallisia tavoitteita ja sitä mitataan entistä tarkemmin.

2. Näin otat urheilun osaksi markkinointimixiä

Perinteisesti sponsorointi on mielletty urheilun tukemiseksi ja yritysvastuun osoitukseksi. Siitä on kuitenkin tullut entistä tärkeämpi osa myös markkinoijien keinovalikoimaa. Vuoden 2021 alussa tekemässämme kyselytutkimuksessa selvisi, että yli 90 prosenttia suomalaisista sponsorointia tekevistä tahoista pitää urheilukumppanuuksiaan ensisijaisesti markkinointina.

Sosiaalinen media on sponsoroinnin tärkein kanava

Sponsoroinnin kanavista kyselyssämme tärkeimmäksi nousi sosiaalinen media. Urheilijat ovat seurattuja ja pidettyjä vaikuttajia ja seurat tarjoavat erilaisia tuotteistuksia, joiden avulla kumppanit näkyvät muuallakin kuin pelipaidoissa ja laitamainoksissa.
Mitä kanavia on hyödynnetty sponsoroinnissa? (10.fi)

Urheilullinen vaikuttajamarkkinointi on todistetusti tehokasta

Vaikuttajamarkkinointi on osa yhä useamman markkinoijan työkalupakkia. Jopa 63 prosenttia suomalaista markkinoijista pitää sitä kustannustehokkaampana tai vähintään yhtä kustannustehokkaana kuin muita markkinoinnin keinoja (Ping Helsinki).

Jos vaikuttajamarkkinointi on jo osa yrityksesi markkinointimixiä, kannattaa sitä täydentää tehokkaasti sitouttavilla urheilijoilla. Siinä missä suosituimpien somevaikuttajien kumppanuudet on saatettu myydä loppuun kuukausiksi eteenpäin, urheilijoiden kaupallista potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty täysimittaisesti.

Tutkimusten mukaan urheilijoiden kaupalliset yhteistyöt myös sitouttavat kaksi kertaa tehokkaammin kuin muiden somevaikuttajien.

Urheilijat sitouttavat tehokkaimmin

Kaupallisten yhteistöiden keskimääräinen engangement rate (%) (Opendorse)

Urheilukumppanuudet monipuolistavat markkinointia​

Kun kilpailu on kovaa, ei riitä että yleisölle viestitään vain silloin, kun kampanjat ovat päällä. Brändin täytyy olla läsnä koko ajan, monikanavaisesti.

Urheilullinen vaikuttajamarkkinointi ja pitkäjänteiset urheilukumppanuudet sopivat loistavasti osaksi jatkuvien toimenpiteiden keinovalikkoa. Kun yritys on läsnä eri kanavissa erilaisilla viesteillä vuoden ympäri, markkinointi monimuotoistuu ja tehokkuus kasvaa.

Urheilijoista kannattaa koota tiimi, joka tavoittaa erilaisia kiinnostavia kohderyhmiä ja vie brändin viestiä eteenpäin säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Tiimin kokoa ja kokoonpanoa kannattaa myös vaihdella ajan mittaan ja sovittaa urheilijoiden tekemät sisällöt markkinoinnin vuosikelloon.

Seurat ja liigat osaksi markkinoinnin vuosikelloa

Myös kumppanuudet seurojen ja liigojen kanssa kannattaa suunnitella markkinoinnin vuosikellon mukaisesti. Markkinointia ei tarvitse rajoittaa lajien kilpailukausien tai liigojen otteluohjelmien rytmiin, koska tehokkaimmat ajankohdat kaupallisille viesteille löytyvät usein niiden ulkopuolelta.

Yhteistyötä seuran kanssa kannattaa hyödyntää laaja-alaisesti: miten kumppanuus näkyy sosiaalisessa mediassa, otteluissa ja yrityksen omassa viestinnässä?

Urheilun rooli markkinointimixissä​

Urheilu sopii markkinointimixiin monella eri tasolla sekä jatkuvassa tekemisessä että kampanjoissa. Urheilullisen vaikuttajamarkkinoinnin ottaminen osaksi maksetun mainonnan kokonaisuutta mahdollistaa pääsyn uudenlaisten sitoutuneiden yleisöjen luokse kustannustehokkaasti. Urheilijoiden luomia sisältöjä kannattaa hyödyntää myös omassa markkinointiviestinnässä ja ottaa urheilu osaksi sopivia kampanjalähtöjä.
Urheilun rooli markkinointimixissä​​

Millaisiin tavoitteisiin urheilullinen vaikuttajamarkkinointi sopii?

Urheilullinen vaikuttajamarkkinointi sopii monenlaisiin tavoitteisiin ja ostopolun eri vaiheisiin. Sopivat urheilijat tai seurat valitsemalla voit tavoittaa juuri oikeanlaisia yleisöjä niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

Vaikuttajamarkkinointi mielletään yleensä kuluttajamarkkinoinnin keinoksi, mutta sillä voivat menestyä myös B2B-yritykset. Esimerkiksi kumppanuus paikallisen seuran kanssa vahvistaa tunnettuutta alueella, avaa mahdollisuuksia saada tärkeitä yrityskontakteja ja voi olla juuri se tekijä, joka tekee yrityksestä kiinnostavan työnantajan.

Moi Mobiili kasvattaa bränditunnettuutta urheilullisella vaikuttajamarkkinoinnilla

Moi-Mobiili-kasvattaa-bränditunnettuutta-urheilullisella-vaikuttajamarkkinoinnilla​-2

3. Näin budjetoit urheilukumppanuudet

Urheilukumppanuuksien budjetointi kannattaa aloittaa tavoitteiden määrittelyllä. Millaisia asioita tavoitellaan? Miten nämä tavoitteet istuvat osaksi markkinoinnin kokonaisuutta ja millaisen osan kokonaisbudjetista ne saavat?

Urheilullisessa vaikuttajamarkkinoinnissa kannattaa ajatella skaalautuvuutta. Jos yhden urheilijan kanssa saadaan tuloksia X, kuinka paljon enemmän tulosta voitaisiin tehdä kokonaisella brändin tavoitteisiin kootulla tiimillä urheilijoita tai seuroja tai molempia?

Millaisella budjetilla urheilumarkkinoinnin voi aloittaa?

Urheilullinen vaikuttajamarkkinointi on parhaimmillaan jatkuvaa tekemistä, ja siksi sitä kannattaa tutkia kuukausittaisena kustannuksena yhden ison satsauksen sijaan.

Jo 1 000-3 000 euron kuukausibudjetilla pystyt pyörittämään hyvää suomalaisista urheilijoista koostuvaa tiimiä, jolla tavoitetaan tärkeitä kohderyhmiä ja saavutetaan parempia tuloksia kuin vaikuttajamarkkinoinnilla keskimäärin.

Budjetoi myös suunnittelu, yhteydenpito ja analytiikka

Urheilullista vaikuttajamarkkinointia budjetoidessa kannattaa myös pohtia, kuinka paljon resursseja käytetään suunnitteluun, yhteydenpitoon urheilijoiden ja seurojen kanssa sekä tulosten analysointiin. Myös sosiaalisen median analytiikka ja tutkimukset maksavat, mutta niistä ei kannata säästää, koska vain tuloksia analysoimalla voi oppia ja kehittää.

Suunnitteluun, yhteydenpitoon ja analytiikkaan kannattaa budjetoida saman verran kuin kumppanuuksiin tai ostaa kokonaisuus palveluna.

Hyödyntäminen on onnistumisen ehto urheilumarkkinoinnissa

Urheilukumppanuuksissa onnistuminen vaatii markkinoijalta aktiivisuutta. Pelkkä mediatilan ostaminen urheilijan tai seuran kanavista ei riitä, vaan viestiä kannattaa vahvistaa omissa kanavissa. Varmista myös kumppanuuden näkyvyys kanavissa, joissa otteluita ja kilpailuita seurataan.

Budjetista kannattaa varata 25 tai jopa 50 prosenttia kumppanuuksien hyödyntämiseen. Sitä voivat olla esimerkiksi tavoittavuuden maksimoimiseksi tehtävä maksettu mainonta yrityksen omissa sosiaalisen median kanavissa, urheilijoiden yhteistyöjulkaisujen buustaaminen tai isommat omat markkinointilähdöt.
Paulúnsin ja Suomen Padelliiton Paulúns Padel Challengea seurataan kuukausien ajan monikanavaisesti.

Ota tehot irti nykyisistä kumppanuuksista

Yksi kyselytutkimuksessamme esiin nousseista haasteista markkinoijille on sponsoroinnin siiloutuminen. Monessa yrityksessä sponsorointia tehdään muualla kuin markkinointiosastolla, jolloin urheilun sitominen liiketoiminnan tavoitteisiin tai täysimittainen hyödyntäminen markkinoinnissa saattaa jäädä ohueksi.

Vaikka sponsorointi itsessään menisikin muualta kuin markkinoinnin budjetista, kannattaa markkinointibudjetista varata siivu kumppanuuksien tehokkaaseen ja monikanavaiseen hyödyntämiseen.

Jos yrityksellä on jo hyvä yhteistyö urheilijan kanssa, kannattaa tekemistä ja tuloksia skaalata ottamalla tiimiin useampi urheilija. Samalla tavoitat monipuolisemmin brändistä kiinnostuneita kohderyhmiä ja luot tarvittavaa toistoa. Myös kumppanuutta seuran tai joukkueen kanssa kannattaa hyödyntää monikanavaisesti markkinoinnissa ja myynnin edistämisessä.

Haluatko apua urheilukumppanuuksien budjetoimiseen? Varaa tapaaminen!

Lataa opas: Urheilu markkinointimixissä

Haluatko viikon poiminnat ja muut sisällöt suoraan sähköpostiisi? Tilaa Kympin viikkokirje!

Rajoitukset poistuvat, mitäs nyt? Näin hyödynnät urheilumarkkinointia paluussa normaaliin

Pelicans innostui live shoppingista, UEFA nostaa naisten jalkapalloa