in

Raportti: Urheilijoiden arvot ja sisältöjen laatu ovat markkinoijille urheilumenestystä tärkeämpiä

Millaista urheilumarkkinointia Suomessa tehdään juuri nyt? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita siinä näkevät niin markkinoijat, urheiluyhteisön edustajat kuin urheilijat? Näitä asioita lähdimme selvittämään jo neljännessä vuosittaisessa kyselyssämme.

Sponsorointi ja urheilumarkkinointi 2023 -kyselyyn vastasi yhteensä 126 suomalaista markkinoijaa, urheilijaa ja urheiluyhteisön edustajia.

Brändien ja markkinointitoimistojen edustajien vastaukset osoittavat, että urheilu on tärkeä osa markkinoinnin työkalupakkia. Lähes kaikki vastaajat kertoivat, että urheilukumppanuuksiin käytetyt panostukset ovat osa markkinointibudjettia.

Kumppaneita valitessaan markkinoijat pitävät tärkeimpinä tekijöinä urheilijoiden arvoja, sisältöjen laatua ja medianäkyvyyttä. Urheilijan lajin suosio tai urheilumenestys eivät ole lähellekään yhtä merkittäviä tekijöitä. Urheiluorganisaatioiden kohdalla arvojen ja sisältöjen laadun lisäksi markkinoijille tärkeää on organisaation brändi.


Toimivuuden mittaaminen on urheilumarkkinoinnin haaste, urheilijat kokevat jäävänsä yksin somen tekemisessä

Urheilumarkkinoinnin digitalisoituminen jatkuu vahvana, mutta tuloksellisuuden mittaaminen tuottaa päänvaivaa kaikille osapuolille. Vaikka 82 prosenttia vastaajista kertoi hyödyntävänsä somekanavia kumppanuuksissa, vain 66 prosenttia kertoi mitanneensa somen tehoa. 15 prosenttia vastaajista kertoi, ettei kumppanuuksien toimivuutta ole mitattu lainkaan.

Urheilijoille oman henkilöbrändin rakentamisesta on tullut entistä tärkeämpää. Lähes 60 prosenttia kyselyyn vastanneista urheilijoista kertoi rakentavansa henkilöbrändiään aktiivisesti, kun edellisen vuoden kyselyssä näin kertoi vain 36 prosenttia.

Urheilijat kuitenkin kokevat jäävänsä yksin oman osaamisen kaupallistamisessa: lähes puolet urheilijoista kertoi, että ei ole saanut minkäänlaista tukea henkilöbrändin rakentamiseen, kaupallisiin kumppanuuksiin tai somen tekemiseen. Tärkeimpiä tuen lähteitä olivat vanhemmat ja ystävät sekä erilaiset vaikuttajaverkostot.

”Olemme seuranneet suomalaisen urheilumarkkinoinnin kehitystä kyselyllä jo neljänä vuonna. Tämän vuoden raportti osoittaa, että urheilu on vakiinnuttamassa paikkaansa  etenkin digitaalisen markkinoinnin työkalupakissa. Etenkin urheilijoiden ottaminen mukaan vaikuttajamarkkinointiin on brändeille erinomainen keino tavoittaa tärkeitä kohderyhmiä ja urheilijoille entistä tärkeämpi tulonlähde”, kertoo raportin tehneen urheilumarkkinoinnin startupin 10 Sports Marketing Hubin perustaja Erkko Simsiö.

”Kyselyymme vastanneet kuitenkin kertovat, että alan haasteena on yhteistöiden tehokas toteuttaminen ja tuloksellisuuden mittaaminen. Myös urheilijat kokevat jäävänsä yksin oman osaamisensa kaupallistamisessa. Näitä haasteita ratkomme rakentamallamme 10.team-alustalla. Se tarjoaa markkinoijille helpon tavan suunnitella, toteuttaa ja seurata urheilijoiden kanssa tehtäviä vaikuttajakampanjoita sekä tarjoaa tukea urheilijoille oman osaamisen kehittämisessä ja kaupallistamisessa.”

Mitä jos seuraajamäärällä ei olisikaan merkitystä?

Urheilumarkkinoinnin UKK: Miten kumppanit valitaan?