in

Suomalaiset markkinoijat uskovat urheilun mahdollisuuksiin, haasteena osaaminen ja tehon mittaaminen


Sponsorointi ja urheilumarkkinointi 2022 -raportti selvittää suomalaisten markkinoijien, urheilijoiden ja urheiluyhteisön edustajien näkemyksiä urheilukumppanuuksista. Tällaisia mahdollisuuksia ja haasteita urheilussa näkevät markkinoijat.


Kyselyymme vastasi 49 suomalaista markkinoijaa vuoden 2021 lopussa. Heistä kaikki muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ovat hyödyntäneet kumppanuuksissaan digitaalisia kanavia, joista käytetyimmät olivat urheilijoiden tai seurojen sosiaalisen median kanavat.

Markkinoijille urheilukumppanuudet ovat ensisijaisesti juuri markkinointia. Vain muutama vastaaja ei mieltänyt kumppanuuksia markkinoinniksi vaan urheilun tukemiseksi ja yhteiskuntavastuun osoitukseksi.


Urheilulla rakennetaan brändiä

Markkinoijat etsivät urheilukumppanuuksista etenkin liiketoiminnallisia hyötyjä sekä brändi- ja mainehyötyjä. Urheiluyhteisöön kuuluminen tai urheilun edistämiseen vaikuttaminen olivat vastaajien keskuudessa selkeästi vähemmän tärkeitä syitä panostaa urheiluun.

Urheilua voidaan hyödyntää työkaluna monenlaisiin tavoitteisiin. Kyselyyn vastanneiden markkinoijien mielestä urheilu sopii selkeästi parhaiten brändin rakentamiseen sekä muun markkinointiviestinnän tukemiseen.


Osaamista, resursseja ja mittaamista tarvitaan lisää

Markkinoijat uskovat urheilukumppanuuksien mahdollisuuksiin. 86 prosenttia vastaajista uskoo, että kuluttajat voivat löytää urheilijoiden kanavista uusia tuotteita tai palveluita. Mutta myös haasteita nähtiin: urheilijoiden kaupallisten sisältöjen laadussa, tehokkuudessa ja kaupallisten sisältöjen merkitsemisessä on markkinoijien mielestä edelleen kehitettävää.

Sponsoroinnin ja urheilumarkkinoinnin tekemisen haasteina markkinoijat näkivät etenkin osaaminen ja resurssit. Urheilijoihin ja urheiluyhteisön edustajiin verrattuna markkinoijat kokivat myös sponsoroinnin tehon mittaamisen olevan suurempi haaste. Urheilun maineriskejä markkinoijista piti haasteena vain muutama.

Nokia Arena kisaa Camp Nouta ja Crypto.com Arenaa vastaan maailman parhaiden tapahtumapaikkojen kisassa

Foodora kuljettaa ruoat HJK:n katsomossa, Lotta Henttala suunnitteli pyöräreitit hotellivieraille