in

Aitous on tärkeämpää kuin 50 000 seuraajaa


Tavoittavuuden ja näyttökertojen tuijottaminen ei enää riitä. Markkinoijaa pitäisikin kiinnostaa nyt somevaikuttajien laatu ja aitous, sanoo 10.fin Piitu Hoffrén.Markkinoijilla on nyt kovempi kilpailu kuin koskaan saada oma viestinsä kuulluksi ja nähdyksi. Brändit haluavat luoda syvempää yhteyttä kohderyhmiinsä, vahvistaa tunnesidettä ja päästä lähemmäs asiakkaidensa elämää.

Paras keino aidon yhteyden luomiseen onkin – aitous.


Yksilöihin vaikutetaan yksilöiden kautta

Sosiaalisen median ansiosta viestinsä voi suunnata tarkasti halutulle kohderyhmälle. Ongelma vain on, että kohderyhmään kuuluva ei ajattele kuuluvansa markkinoijalle mielekkääseen segmenttiin, vaan hän on yksilö, joka elää ja toimii omalla tavallaan.

Yksilöihin voikin vaikuttaa parhaiten toisten yksilöiden kautta. Vuonna 2021 globaali vaikuttajamarkkinointi oli 14 miljardin dollarin bisnes, ja kasvukäyrä osoittaa edelleen jyrkästi ylöspäin. Vuonna 2031 vaikuttajamarkkinointi on jo 38 miljardin markkina, arvioi Market Research Future.

Tärkein syy vaikuttajamarkkinoinnin kovaan kasvuun on luonnollisesti se, että se toimii. Crowd.dna:n mukaan sisällöntuottajat ovat jo menneet läheisten ohi tärkeimpinä suosittelijoina. Eli toisin sanoen kuluttaja, joka on sitoutunut vaikuttajan sisältöihin, ostaa todennäköisemmin tuotteen tai palvelun itselleen tärkeän vaikuttajan kuin esimerkiksi sisaruksen suosittelusta.

Vaikuttajien kautta markkinoija voi luoda yhä vahvempaa yhteyttä uusiin ja jo olemassa oleviin asiakkaisiinsa. Yhteys ei kuitenkaan synny pelkästään tykittämällä tuotetta tai palvelua kohderyhmän verkkokalvoille, vaan aktivoimalla yleisöä heille tärkeän ihmisen kautta.

Tämä edellyttää tietenkin sitä, että vaikuttaja on luonut vahvan yhteyden yleisöönsä. Se vaatii vaikuttajalta määrätietoista tekemistä: läsnäolon pitää olla säännöllistä ja vuorovaikutteista, ja sisällöistä pitää löytyä jokin punainen lanka, jotta yleisö tietää mitä odottaa. Tärkein lenkki yhteyden luomisessa on kuitenkin aitous.


Aitous synnyttää vaikuttavuutta ja vaikuttavuus sitouttavuutta

Mitä sitten on aitous sosiaalisessa mediassa? Onko ihminen aito jos hän meikkaa? Entä jos hän käyttää somessa filttereitä? Onko aitoutta esitellä somessa vain tiettyä puolta elämästään?

Vaikuttajan aitous syntyy siitä, että hän tietää kuka on, tekee asioita joista puhuu ja on rehellinen sekä itselleen että yleisölleen. Aitouden ei tarvitse tarkoittaa sitä, että somessa täytyy avata jokainen mahdollinen yksityiskohta itsestään ja elämästään, vaan se on luottamuksen rakentamista yleisöön. Luottamus taas luo vaikuttavuutta, joka taas kasvattaa sitoutuneisuutta.

Siksi kilpailun voittajaksi tähtäävää markkinoijaa pitäisikin kiinnostaa vaikuttajan yleisön koon lisäksi vaikuttajan laatu. Enää ei riitä, että tuijottaa tavoittavuutta ja näyttökertoja, vaan mukaan täytyy saada uusia mittareita, jotka kertovat tarkemmin vaikuttajan suhteesta yleisöönsä.

Aitousindeksiä eivät somealustat valitettavasti tarjoa, mutta sitouttavuus, seuraajien laatu ja muut mittarit ovat hyvä lähtökohta vaikuttajamarkkinoinnin aloittamiselle. Meidän 10.team-alustallamme käytetään mittaamiseen 10 Scorea, joka ottaa seuraajamäärien ja monikanavaisuuden lisäksi huomioon yleisön laadun kaltaisia tekijöitä.


Aitous on urheilijan valtti

Aitoa yhteyttä yleisöön tavoittelevan markkinoijan kannattaakin kääntää katse urheilijoihin vaikuttajina. Urheiluun liittyvät tarinat voittoineen ja vastoinkäymisineen tekevät urheilijoista poikkeuksellisen kiinnostavia seurattavia, ja urheilun ainutlaatuinen tunnelataus on läsnä myös urheilijan ja hänen yleisönsä välisessä vuorovaikutuksessa. Asiakkaamme ovat kerta toisensa jälkeen todenneet, että urheilijoissa vaikuttajina tehoaa juurikin aitous siloitellun ammattimaisuuden sijaan.

Urheilijoiden aitous tulee parhaimmillaan läpi myös kaupallisissa kumppanuuksissa. Urheilullisen vaikuttajamarkkinoinnin tulokset puhuvatkin puolestaan: urheilijoiden yleisöt ovat poikkeuksellisen sitoutuneita verrattuna ammattivaikuttajiin. Omissa kampanjoissamme urheilijoiden kaupalliset sisällöt ovat ohjanneet hyvin liikennettä brändin kanaviin ja tavoittaneet usein reilusti enemmän yleisöä kuin urheilijalla on seuraajia.

Aitous takaa, että kaupallinen sisältö ei ole selailua keskeyttävä mainos vaan tasavertainen sisältö muiden sisältöjen joukossa. Parhaat yhteistyöt koskettavat tai naurattavat ja kannustavat toimimaan. Millainen markkinoija ei haluaisi ottaa tästä mahdollisuudesta hyötyjä irti?


Miten urheilu otetaan osaksi markkinointia? Mistä urheilijoita voi löytää? Lue Urheilumarkkinoinnin ostajan opas!

Urheilumarkkinoinnin ostajan opas

Kokemus ja aitous kovaa valuuttaa markkina-arvoltaan suurimpien urheilijoiden listalla