in

Näin hyödynnät urheilua brändinrakennuksessa – vinkit nouseville, vakiintuneille ja uudistuville brändeille

Urheilumarkkinointi sopii monenlaiseen brändinrakennukseen. Tässä kirjoituksessa annamme vinkit urheilun hyödyntämiseen niin nouseville, vakiintuneille kuin uudistuville brändeille.


Urheilumarkkinointi on tuloksekkainta silloin, kun urheilu nähdään yhtenä markkinoinnin kanavana muiden joukossa. Sillä voi olla brändinrakennuksessa monta eri roolia: se voi toimia kokeilukenttänä erilaisille viesteille ja kohdeyleisöille, pitää brändin kuluttajien mielessä ympäri vuoden tai toimia tärkeimpänä kanavana brändin uudistustyössä.


💡 Mikä on suomalaisille markkinoijille tärkeintä urheilussa?

  1. Liiketoiminnalliset hyödyt
  2. Maine- ja PR-hyödyt
  3. Urheilumenestykseen vaikuttaminen
  4. Urheiluyhteisöön kuuluminen
  5. Yhteiskuntavastuu

    Lähde: Sponsorointi ja urheilumarkkinointi 2022 -raportti


Haastajabrändille urheilu on kokeilukenttä ja keino tulla tunnetuksi

Vielä tuntemattomalle brändille urheilu on erinomainen keino tavoittaa kiinnostavia kohderyhmiä. Sitoutuneiden yleisöjen lisäksi urheilun kautta voi saada valtavasti ansaittua näkyvyyttä.

Haastajabrändille kumppanuudet ovat myös tärkeä kokeilukenttä erilaisille viesteille ja tavoille olla läsnä eri kanavissa. Hyödynnä yhteistyöstä saatua dataa brändimarkkinoinnin kehittämisessä ja seuraavien askelten suunnittelussa.

Meille tärkeintä ovat samaistuttavuus, kiinnostavuus ja arvot. Lisäksi haastajabrändin kannalta oleellista on joustavuus, joka mahdollistaa nopeatkin muutokset ja peliliikkeet.

Jarmo Valvio, Ilmatar

👉 Näin Ilmatar löysi tien ilmastotietoisen yleisön luokse yhteistyössä urheilijoiden kanssa


Tunnetulle brändille urheilu on tapa pysyä alati relevanttina

Jo vakiintuneen brändin on jatkuvasti elettävä ajassa ja kokeiltava erilaisia markkinoinnin keinoja pysyäkseen ihmisten mielissä ja tavoittaakseen uusia kohderyhmiä. Urheilijoihin panostaminen on erinomainen keino erottautua kilpailijoista ja kertoa tarinoita, jotka herättävät takuulla tunteita.

Kuluttajat haluavat tutkia ja tehdä vertailua ennen ostopäätöksen tekoa. Vaikuttajien viesti ja brändiuskollisuus ovat tärkeä tekijä osana tätä, jotta kuluttajat saavat omalta viiteryhmältään suosituksen ennen ostopäätöstä.

Ulla Koivula, Moi Mobiili

👉 Näin Moi Mobiili otti urheilijat mukaan viemään brändin viestiä eteenpäin


Uudistuvalle brändille urheilu tarjoaa tunteita ja tarinoita

Brändimielikuvan muuttaminen on pitkäjänteistä työtä, jota täytyy tehdä monikanavaisesti ja systemaattisesti. Brändiuudistuksen jalkauttamisessa urheilun tunne ja tarinat ovat erinomainen mahdollisuus sitouttaa tai kertoa tutulle yleisölle uutta tarinaa.

Haluamme tarinoiden kautta inspiroida ihmisiä liikunnallisen ja aktiivisen elämäntyylin pariin, emme vain kiiltokuvamaisen imagon kautta.

Lisa Kukila, Leader Foods

👉 Lisa kertoo Leaderin brändiuudistuksesta Kympillä-podcastissaMillaisia työkaluja urheilu tarjoaa brändinrakennukselle? Lataa Voittava brändi -opas!

Kympillä-podcast: Miten urheilua myydään?

Millaista urheilumarkkinointia Suomessa tehdään? Vastaa ja voita illalliskortti Urheilugaalaan!