in

Erkki Alaja: Maljapuhe Olympiakomitean tulevalle puheenjohtajalle

Erkki Alaja luotaa suomalaista urheilujärjestöhistoriaa ja nostaa maljan pian valittavalle Olympiakomitean puheenjohtajalle.

Kun syyskuun ensimmäisenä päivänä 1976 aloitin työurani Suomen Pöytätennisliiton toiminnanjohtajana, hyppäsin mukaan varsin keskusjärjestövetoiseen urheilumaailmaan. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto (SVUL) ja Työväen Urheiluliitto (TUL) hallitsivat suvereenisesti ilmatilaa ja toimivat hyvässä yhteistyössä valtiovallan kanssa. Toki ruotsinkielisellä CIF:llä oli oma tehtävänsä ja Suomen Olympiakomitealla oma roolinsa huippu-urheilun vetäjänä. Ammattimaistuminen, ammattilaistuminen ja kaupallistuminen koputtivat kuitenkin jo urheilumme ovelle.

Rakenteet repeilevät

Rakenteet repeilivät vuonna 1993, kun SVUL ja TUL yhdistyivät yhdeksi kattojärjestöksi, Suomen Liikunta ja Urheiluksi (SLU). Valtio tiukensi otettaan rahanjaossa, ja jonkinlaista kitkaa alkoi esiintyä urheilun julkissuhteissa.Patruunoiden ja vuorineuvosten aika oli ohi. Urheilun erikoisliittojen substanssi tuntui vähenevän vuosi vuodelta, ja urheilun ympärille syntyi sen markkina-arvoa eri tavoin hyödyntäviä yrityksiä.

2000-luvun alkupuolella myös urheilumanagerointi käynnistyi Lahden vuoden 2001 hiihtokatastrofin jälkitunnelmissa. Yritykset panivat jäihin vähintäänkin puolet yksilöurheilun aiemmin saamista rahoista. Suomalainen urheilukartta muokkautui samanaikaisesti yhä enemmän palloiluvoittoiseksi.

Suomen Olympiakomitea asetti kesällä 2010 Huippu-urheilun muutosryhmän (HUMU), jonka tehtävänä oli uudistaa suomalaista huippu-urheilua aiemmin toimineen Sanoista teoiksi -työryhmän visioiden pohjalta. HUMU sai raporttinsa valmiiksi jouluna 2012. Lastut lentelivät suuntaan ja toiseen eikä tulos vastannut kaikkia odotuksia.

Jatkuvan muutoksen vuodet

Urheilun uusiutuminen konkretisoitui vuonna 2012. SLU, Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto sulautuivat yhdeksi kattojärjestöksi, joka sai nimen Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio (Valo). Urheilubyrokratia haluttiin purkaa minimiin.

Urheiluliike eli jatkuvan muutoksen vuosia. Eikä aikaakaan Valon syntymisestä, kun Olympiakomitean ja Valon yhdentymisprosessi lähti vauhdilla liikkeelle. Molempien organisaatioiden ylimääräisissä kokouksissa tehtiin kesäkuussa 2016 ratkaisevat yhdentymispäätökset.

Edistysaskelia ja haparointia

Uusi Olympiakomitea käynnisti toimintansa tammikuun ensimmäisenä päivänä 2017. Puheenjohtajana aloitti kokenut yritysjohtaja Timo Ritakallio, entinen Suunnistusliiton puheenjohtaja. Olympiakomitean toimitusjohtajaksi nimettiin aikanaan Suunnistusliiton toimitusjohtajana toiminut Mikko Salonen. Urheiluliikettä vietiin eteenpäin suunnistusmiesten voimin.

Urheilupiireissä ei välttämättä riemuittu. Eri puolilla pohdittiin, miten Olympiakomitea kykenee huolehtimaan sekä huippu-urheilusta että liikunnan koko kirjosta. Urheilujengi oli selvästi väsynyt jatkuvaan muutosvehtailuun ja halusi päästä vihdoinkin tekemään täysillä urheilua. Alituinen rahanpuute ja Veikkauksen alenevat tuotot nostivat uhkapilviä taivaalle. Monet haikailivat entisten vahvojen erikoisliittojen perään. Seuratoiminnan vireydestä oltiin huolestuneita. Urheiluakatemiat toivat kaivattua piristystä urheilijoiden arkeen ja tärkeän lisän urheilujärjestelmäämme.

Uuden Olympiakomitean ensimmäiset neljä vuotta ovat nyt takanapäin. Näitä vuosia on leimannut ilmiselvästi oman linjan hakeminen ja osittainen haparoiminenkin. Aina eivät kompassit ole osoittaneet oikeaan suuntaan.

Käytäväpuheet viestivät Olympiakomitean toimistossa tapahtuneen myös paljon myönteisiä asioita. Varainhankintapuolella otettiin selkeitä edistysaskelia, mutta minkäänlaista koko maamme urheilua koskevaa rahoitusrakennelmaa ei onnistuttu vielä rakentamaan. Myöskin yksittäisen urheilijan polku ja siihen liittyvät rahoitusratkaisut ovat olleet huolenaiheina. Seuratoimintapuolella ollaan tehty monia kenttää tyydyttäviä ratkaisuja ja uudet superrekrytoinnit viestivät kehityksen jatkuvan suotuisana.

Maljapuhe uudelle puheenjohtajalle

Edessä oleva Olympiakomitean puheenjohtajavaali on kirvoittanut laajaa keskustelua Olympiakomitean primääritehtävistä. Keskustelu on selkeästi raikastanut ilmapiiriä, ja uusi puheenjohtaja tietää varmasti, mitä häneltä odotetaan. Yleisesti odotetaan seuraavan nelivuotiskauden tarjoavan reilua lisäystä toiminnan tehokkuuteen.

Nostan näin lopuksi jo valmiiksi maljani pian valittavalle Suomen Olympiakomitean uudelle puheenjohtajalle ja pidän samalla pienen maljapuheen:

”Skål! Onnea työhösi Olympiakomitean uutena puheenjohtajana. Olet paljon vartija. Tee työtäsi sydämellä, intohimolla ja läpinäkyvästi. Pidä aina ihminen etusijalla, olkoon hän sitten pieni futaajanalku, huippu-urheilija, valmentaja, seurajohtaja tai Olympiakomitean työntekijä.”

Erkki Alaja
Liikuntaneuvos Erkki Alaja tunnetaan monipuolisena urheilukulttuurin asiantuntijana, urheilumarkkinoinnin uranuurtajana ja tietokirjailijana.

Lue myös:
Haastattelussa Erkki Alaja

nico_tiihonen_renta_urheilumarkkkinointi_sponsorointi

Rentan urheilukumppanuudet kasvattavat bisnestä ja puhuttavat työmailla

Siilinjärven Pesis panostaa pelaajien someen, haussa vuoden sponsorointiteot