in

Sponsorointi ja urheilumarkkinointi 2021 -raportti: suomalaissponsorit panostavat sosiaaliseen mediaan, tulosten mittaamisessa haasteita

Urheilijoiden sosiaalisesta mediasta on tullut tärkein sponsoroinnin kanava. Vaikka sponsorointia tehdään entistä digitaalisemmin, viidennes sponsorointia tekevistä ei mittaa sen tehoa tai tuloksia lainkaan, selvisi 10.fi:n kyselyssä.

Koronapandemia on vaikuttanut urheilusponsorointiin kahdella tavalla: noin puolet vastaajista kertoo, että panostukset sponsorointiin ovat vähentyneet koronakriisin aikana hieman. Kolmanneksen mukaan panostukset ovat pysyneet samana, ja joissakin tapauksissa panostukset ovat kasvaneet.

“Vaikka poikkeusajat ovatkin haastaneet urheiluyhteisöä, on viimeisen vuoden aikana nähty paljon myös kekseliäitä ratkaisuja ja luovaa ajattelua. Kolmannes kyselyyn vastanneista uskoo, että sponsoripanostukset tulevat laskemaan tänä vuonna hieman, mutta toisaalta taas yli kolmannes uskoo niiden kasvavan”, kertoo 10.fi:n perustaja Erkko Simsiö.

Kuinka uskot sponsorointipanostusten muuttuvan vuonna 2021?

Sosiaalinen media on nyt sponsoroinnin tärkein kanava

Sosiaalisesta mediasta on tullut sponsoroinnille tärkein kanava. Lähes 95 prosenttia kyselyn vastaajista kertoi, että sponsorointi on näkynyt urheilijan tai muun sponsoroinnin kohteen somekanavissa. Seuraavaksi eniten sponsorointi on tullut esille logonäkyvyytenä ja urheilijan tai seuran kotisivuilla. Vastaajat kertoivat, että etenkin koronapandemian aikana on panostettu urheilulliseen vaikuttajamarkkinointiin: kun otteluihin ja tapahtumiin ei ole voitu ottaa yleisöä ja kutsua yritysvieraita, ovat urheilijoiden ja seurojen sosiaalisen median kanavat nousseet arvoonsa.

Mitä keinoja sponsoroinnissa on käytetty?

Sponsoroinnin suurimmiksi haasteiksi vastaajat kuitenkin nostivat siihen liittyvän osaamisen ja sponsoroinnin toimivuuden mittaamisen. Vaikka lähes kaikki kyselyyn vastanneista hyödynsivät sosiaalista mediaa sponsoroinnissa, vain kaksi kolmasosaa oli mitannut somesisältöjä jollakin tavalla.

Lähes viidennes vastaajista ei ollut mitannut sponsoroinnin toimivuutta millään tavalla. “Digitaaliset kanavat tarjoavat sponsoroinnille huikeita mahdollisuuksia. Sisällöissä voi panostaa luovuuteen, ja urheilijoiden kautta voidaan tavoittaa poikkeuksellisen sitoutuneita kohderyhmiä. Digikanavissa tuloksia voidaan mitata vaikka reaaliajassa”, Simsiö sanoo.

Kyselyyn vastasi 67 suomalaista sponsorointia tekevää tahoa. Vastaajien joukossa oli niin markkinoijia, urheilijoita kuin seurojen ja lajiliittojen edustajia.

Sponsoroinnin suurimmat haasteet?

Haluatko lukea lisää? Lataa raportti!

10.fi ja sen taustalla toimiva startup 10 Sports Marketing Hub suunnittelee strategisia ja datavetoisia urheilukumppanuuksia, kehittää digitaalisia kumppanimyyntiratkaisuja ja tuo yhteen seurat, yritykset ja urheilun sisällöntuottajat.

Mikä on Teemu Pukin maalin arvo? Data kertoo liigojen kilpailuasetelmasta ja tulomahdollisuuksista

Terveisiä tekoäly-Messiltä, NFL:lle 113 miljardin mediasopimus